Talo-Wadaag

Dib ulaabo

Dhiraynta xaafada wadajir

yahye Abdirahman n yahye Abdirahman n  •  2022-12-27  •    9 falooyinka
file-20190502-103060-k5jeic.jpg
file-20190502-103060-k5jeic.jpg


Talo soo jeedin: talo-wadaag-2022-12-39

Dhirtu waxay fa'ido uleedahay bilicda iyo qurxinta deegaanka

Waa inay qayb ka ahaata maamulka degmada magaalda io gudiga xaafada wadajir in la dhireeyo xaafada Wadajir.


Login To Comment
Soo jeedintaasi ma leh ogeysiisyo.
An lahayn yool qeexaan